Vinner ytterligare en upphandling

Vi har genom direktupphandling fått i uppdrag att bygga Sotenäs kommuns nya webbplats. Oerhört roligt och stor ära för oss som precis leverarat grannkommunens nya webbplats. Vi vann bland annat med motiveringen att vi offererat det mest tilltalande designförslaget och haft godkända referenser.

Kommentera